Arkivering bokföringsmaterial

Det är det bokföringspliktiga företaget som är ansvarigt för arkivering av bokföringsmaterial.
Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskaperna avslutades. Om företaget har ett räkenskapsår som är 1/7 – 30/6 innebär det att materialet skall sparas i 7 år och sex månader.

Måste jag spara ett mottaget papperskvitto som jag fotograferat och skannat in?

Ja, du måste spara papperskvittot. Det kan förstöras först från det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Läs mer

Omsättningsstöd, från BL Info

stöd till de värst drabbade företagen

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett omsättningstöd riktat till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp som beräknas kosta staten 39 miljarder kr.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Läs mer

Sen deklaration vid sjukdom

Skatteverket inför tillfälliga ändringar p g a Coronapandemin

Normal kan man vid giltiga orsaker få anstånd i två veckor med att lämna in deklarationen, men i år gäller det till 1 juni.

Orsakerna kan bl a vara sjukdom eller att man inte kan ta sig hem från utlandsvistelse.

För de som är födda före eller 1954 gäller att de slipper avgift vid sen deklaration

Anstånd med skattebetalning

Det går under vissa förutsättningar att få anstånd med att betala in skatt p g a coronaviruset. Det har också lanserats en ny typ av anstånd den 30 mars som benämns som tillfälligt anstånd. Vi vill bara med denna artikel visa var du hos skatteverket hittar blanketter och information. 
För mer information om möjligheter för företagare som drabbas av ekonomiska konsekvenser av viruset hittar du i vår tidigare artikel

Corona info företag

Corona-viruset har skapat många frågor om hur och vad man kan göra när man det påverkas som företagare. Då händelseutvecklingen går snabbt så gäller det att hänga med och ta del av de åtgärder och stöd som finns tillgängliga och är aktuella. Krispaket efter krispaket presenteras i media och det skapar lätt förvirring av alla nya bud. BL info har på en sida sammanställt en gedigen samling grundlig information som vi rekommenderar alla att ta del av. Vi hoppas du finner information om hur du kan hjälpa ditt företag att hålla ut tills Corona-pandemin slutar.

Information från BL info

Förvara datamedia utanför EU

Nu har Skatteverket lanserat en blankett som är avsedd för att ansöka om tillstånd för förvaring av räkenskapsinformation utanför EU.
Att förvara maskinläsbara medier utomlands är tillåtet bara man uppfyller bestämda villkor, om man uppfyller dessa villkor så räcker det att skicka in wen anmälan till Skatteverket. Undantag från att uppfylla villkoren kan godkännas om det finns särskilda skäl samt att Skatteverket ger sitt tillstånd. Länk till blanketten.

Läs mer

Bokföringsbyrå och ansvar.

En bokföringsbyrå arbetsuppgifter är att utföra redovisningsarbete åt företag. De flesta uppdragen gäller löpande bokföring samt bokslut- och årsedovisningsarbete.

Bara för att man har anlitat en bokföringsbyrå innebär det inte att man inte har ansvar för redovisningen.
Bokföringsbyrån måste naturligtvis följa rådande lagstiftning och ”god redovisningssed ” därutöver har företaget som anlitat en redovisningsbyrå det övergripande ansvaret.

Läs mer

Hållbarhet

Att arbeta med företagets hållbarhet är många gånger snårigt och tidsödande. Nu har företaget Pure Act lanserat en plattform  som gör det enkelt och smidigt. Med plattformen kan man på ett överskådligt sätt systematisera hållbarhetsarbetet och kommunicera hållbara framsteg. Vi har granskat plattformens gränssnitt samt dess funktioner och kan starkt rekommendera plattformen.  Hållbarhetsarbetet blir både roligt och kostnadseffektivt.
Pure Act hållbarhet

 

 

Verklig huvudman

Fr o m 1 september 2017 gäller en ny lag som innebär att företag och föreningar skall anmäla till Bolagsverket vem som är verklig huvudman.

Avsikten med ett register över verkliga huvudmän är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolagsverket har en tjänst där man kan söka i registret för att få information om vem som verkligen står bakom bolaget.

Läs mer

Julgåvor och Julfest

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Läs mer