Verklig huvudman

Fr o m 1 september 2017 gäller en ny lag som innebär att företag och föreningar skall anmäla till Bolagsverket vem som är verklig huvudman.

Avsikten med ett register över verkliga huvudmän är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolagsverket har en tjänst där man kan söka i registret för att få information om vem som verkligen står bakom bolaget.

En huvudman är den eller de som:

  • har 25% eller mer av rösterna genom andelar/röster
  • har rätten att avsätta eller utse mer än hälften av styrelsens ledamöter eller motsvarande beffattningshavare

 

Företag/föreningar som var registrerade den 1 augusti 2017, när lagen började gälla, måste anmäla senast den 1 februari 2018. De företag/föreningar som nyregistreras från och med den 1 augusti 2017, måste anmäla inom fyra veckor.

Mer information om verklig huvudman hos Bolagsverket