Integritet

Integritet & GDPR

Vi värnar om den personliga integriteten och jobbar ständigt med att respektera och skydda den. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) . Vilket innebär att vi undviker att använda dina personuppgifter mer än nödvändigt. Vi arbetar kontinuerligt med dokumentation och säkerhet.

Personuppgiftspolicy

Version oktober 2021

Din integritet är viktig för Drottningholm Redovisning och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund till våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Drottningholm Redovisning behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Drottningholm Redovisning AB

I denna policy kallas Drottningholms Redovisning AB  Orgnr:556630-4951 för DR och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden.
DR ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, eller annat sätt.

DR går att nå på följande sätt:

Post: Drottningholm Redovisning AB, Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö

Tel: 08-759 00 01,  E-post: info@drottningholmredovisning.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för våra kunder som anlitar våra tjänster eller besöker  och fyller i formulär på hemsidan https://drottningholmredovisning.se.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som DR samlar in och hur den används.

DR agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att DR ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss
DR agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har DR ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

DR skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av DR:s system som hanterar personuppgifter.

Personuppgifter som skickas in till DR utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. DR som personuppgiftsbiträde

DR agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra  tjänster såsom lönehantering. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och DR.

6. Hur används cookies

DR använder Cookies för att analysera trafiken och föra statistik  över hur besökaren använder företagets hemsida. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse. På DR:s webbplats används  tredjepartscookies för bland annat Google Analytics

7. Överföring av information

DR  sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad kund hos DR har du följande rättigheter:
Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och DR kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 08-759 00 01 eller via e-post info@drottningholmredovisning.se.

Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/kundreskontra Leverera varan/tjänsten Kontakt, adress och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning 1-365 dagar
Leverantörsreskontra

Köpa vara/tjänst Faktureringsuppgifter Leverantörer Avtal, Rättslig förpliktelse 7 år
Kontakt via telefon, chat Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter, ljudinspelningar Alla kategorier Intresseavvägning + Avtal 2 år
Kontakt via mail, sociala media Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Avtal + Intresseavvägning 5 år
Lagring av data i molnet För personuppgiftsavariges räkning lagra data Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal Under avtalstiden + 30 dagar
Backup av lagrad data i molnet/lokalt Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust Alla kategorier av personuppgifter Kunder Intresseavvägning 13 mån efter avtalets slut
Personuppgifts-biträdesavtal PDF