Våra tjänster

Ring 08-759 00 01

Välj de delar du vill ha hjälp med eller låt oss ta hand om hela den
ekonomiska administrationen

Redovisning, bokslut och årsredovisningar

Vi bistår med:

 • Löpande redovisning
 • Fakturering och kundreskontra
 • Leverantörsreskontra med betaltjänst
 • Avstämningar och periodbokslut
 • Skattedeklarationer
 • Inkasso
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Nyckeltalsrapporter
 • Budget och budgetuppföljning
 • Årsbokslut och Årsredovisning

Bolagsärenden

Om verksamheten förändras krävs en hel del administration i kontakt med myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket. Inför en bolagsbildning kan vi ta fram och hantera alla nödvändiga dokument som krävs för att bolaget ska kunna registreras. Vi kan även hjälpa er med rådgivning och paketlösningar om ni väljer att köpa ett färdigt lagerbolag.

Vi bistår även med:

 • Ändring av verksamhet
 • Byte av firma
 • Byte av styrelse
 • Ändring av bolagsordning
 • Preliminär deklaration
 • Registrering av bifirmor
 • Adressändring

Deklarationer

Låt oss ta hand om företagets deklaration, din privatdeklaration och förstås skattedeklarationerna.

Har du försäljning till andra EU-länder måste du göra en periodisk sammanställning månadsvis eller kvartal. Vi ordnar det punktligt.

Löneadministration

Vi har lång erfarenhet av marknadens avtalsområden och uppfyller alla de krav som dina avtal kräver. Modern löne- och personaladministration kräver ständig uppdatering av specialkunskaper och omkringliggande regelverk. Här är det absolut nödvändigt att hålla sig ajour med förändringarna och att se till ha den kompetens som krävs. Vi blir din HR-partner och personalavdelning och hjälper dig med löneadministrationen, löneberäkningar och rehabiliteringsutredningar. Vi arbetar i branschens modernaste system och samarbetar med ledande utvecklare av personal- och lönesystem.

Redovisning för bostadsrättsföreningar, Brf

Den viktigaste angelägenheten för en bostadsrättsförening är utan tvivel föreningens ekonomi! En god ekonomi handlar på kort sikt om nivån på årsavgiften. Detta bör vägas mot det faktum att bostadsrättshavaren förmodligen vill få ut maximalt pris vid en eventuell försäljning. Köparen är säkerligen beredd att betala ett högre pris för en bostadsrätt med bra ekonomi än i en förening med sämre ekonomi. Det finns ett klart samband mellan låg avgift och bostadsrättens marknadsvärde. Men även en klen balansräkning får priset på bostadsrätten att sjunka.

Det kan vara svårt att balansera årsavgiften för medlemmarna så att tillräckligt mycket tas ut för att föreningens ekonomi ska gå ihop, samtidigt som för höga avgifter kan bli kämpigt för den enskilde. Som grund för att fastställa en lämplig årsavgift är föreningens underhållsplan och budget.

Vi hjälper gärna till med beräkning av årsavgifter, sköter föreningens hyresaviseringar, löpande bokföring, årsredovisning och deklaration. Dessutom är vi behjälpliga med underhållsplaner och budget. Finns det anställda i föreningen sköter vi löneadministrationen med utbetalningar och kontrolluppgifter.