Digital Bokföring

Ring 08-759 00 01

Slipp alla pappershögar och ha ständigt koll på ekonomin
Funktionerna i appen är enkla att hantera och gränssnittet är tydligt och klart.

 • Fota kvitton/leveransfakturor
  Hanterar även representation och löneuttag
 • Kommunicera med byrån
 • Skapa fakturor
  Fota av redan gjorda fakturor för att skicka till administratören.
  Registrera egna fakturor.Finns stöd för ROT/RUT, omvänd moms, EU-moms vid fakturering.
  Kreditfaktura.
  Kan koppla händelser/underlag man registrerat till en faktura = blir specifikationer till fakturan.
  Enkelt kundregister.
  Enkelt artikelregister.
 • Påminnelser
  Om kunden inte betalar fakturan skickar du enkelt en påminnelse på e-post.
 • Tidrapport
  Tidrapport kan bifogas som underlag till själva fakturan

 • Projekt
  Projekt används för att samla kostnader/intäkter, nedlagd tid och körda mil som ett underlag för fakturering.
 • Körjournal
  Registrera mätarställning före och efter resa i tjänsten så beräknas ersättning automatiskt. Går också att koppla till ett projekt
 • Möjlighet att ladda upp dokument
  I princip vilka dokument som helst
 • Översikt
  Översikt – prognos (utifrån det som registrerats) – klickbar graf där man ser hur intäkter och kostnader fördelar sig på de olika kategorier man ställt in.
 • Rapporter
  Skatteinbetalningsrapporter
  Resultatrapporter (kommer inom kort)
  Finansiella rapporter
  Nyckeltalsrapporter
 • Att-göra-lista
  Snabb överblick över vad man förväntas göra, svara på kommentarer från byrån, rätta felaktigheter osv

Alla tjänster

Introduktion

Vi granskar din verksamhet och tar fram den lösning som passar dig bäst.
Appens funktion gås igenom och provas.

Bokföring

Vi stämmer av det du skickat in via appen och gör en avstämning varje månad.

Årsredovisning

Har du aktiebolag måste en årsredovisning göras.
Årsredovisningen innehåller balans- och resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.

Lönehantering

Lönehantering för obegränsat antal anställda.

Bokslut

Vi upprättar bokslut och redovisar balans och resultaträkning.

Inkomst-deklaration

Varje år fyller vi i och skickar in din inkomstdeklaration till skatteverket.

Rapporter

Via appen får du regelbundet rapporter och ekonomisk översikt av din ekonomi.

Support

Support för appen via mail eller telefon.