Bokföringsbyrå och ansvar.

En bokföringsbyrå arbetsuppgifter är att utföra redovisningsarbete åt företag. De flesta uppdragen gäller löpande bokföring samt bokslut- och årsedovisningsarbete.

Bara för att man har anlitat en bokföringsbyrå innebär det inte att man inte har ansvar för redovisningen.
Bokföringsbyrån måste naturligtvis följa rådande lagstiftning och ”god redovisningssed ” därutöver har företaget som anlitat en redovisningsbyrå det övergripande ansvaret.

Läs mer