Förvara datamedia utanför EU

Nu har Skatteverket lanserat en blankett som är avsedd för att ansöka om tillstånd för förvaring av räkenskapsinformation utanför EU.
Att förvara maskinläsbara medier utomlands är tillåtet bara man uppfyller bestämda villkor, om man uppfyller dessa villkor så räcker det att skicka in wen anmälan till Skatteverket. Undantag från att uppfylla villkoren kan godkännas om det finns särskilda skäl samt att Skatteverket ger sitt tillstånd. Länk till blanketten.

Läs mer