Dags att välja K2 eller K3

För räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 är det nu dags att välja vilket regelverk som alla aktiebolag
och ekonomiska föreningar skall rätta sig efter. Från och med januari är K3 det nya redovisningsregel-
verket som gäller, men för dig som driver ett mindre, privat företag har du möjlighet att välja
den förenklade varianten, K2.

Läs mer