Sen deklaration vid sjukdom

Skatteverket inför tillfälliga ändringar p g a Coronapandemin

Normal kan man vid giltiga orsaker få anstånd i två veckor med att lämna in deklarationen, men i år gäller det till 1 juni.

Orsakerna kan bl a vara sjukdom eller att man inte kan ta sig hem från utlandsvistelse.

För de som är födda före eller 1954 gäller att de slipper avgift vid sen deklaration