Förvara datamedia utanför EU

Nu har Skatteverket lanserat en blankett som är avsedd för att ansöka om tillstånd för förvaring av räkenskapsinformation utanför EU.
Att förvara maskinläsbara medier utomlands är tillåtet bara man uppfyller bestämda villkor, om man uppfyller dessa villkor så räcker det att skicka in wen anmälan till Skatteverket. Undantag från att uppfylla villkoren kan godkännas om det finns särskilda skäl samt att Skatteverket ger sitt tillstånd. Länk till blanketten.

Förutsättningar som Skatteverket anger som måste vara uppfyllda för att få förvara maskinläsbara medier och utrustning utomlands:

  • Platsen ska anmälas till Skatteverket, eller till Finansinspektionen om företaget står under den myndighetens tillsyn.
  • Om Skatteverket eller Tullverket begär det ska företaget omedelbart medge elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden.
  • Företaget ska genom omedelbar utskrift kunna ta fram räkenskapsinformationen i Sverige.

Länk till blanketten hos Skatteverket