Arkivering bokföringsmaterial

Det är det bokföringspliktiga företaget som är ansvarigt för arkivering av bokföringsmaterial.
Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskaperna avslutades. Om företaget har ett räkenskapsår som är 1/7 – 30/6 innebär det att materialet skall sparas i 7 år och sex månader.

Måste jag spara ett mottaget papperskvitto som jag fotograferat och skannat in?

Ja, du måste spara papperskvittot. Det kan förstöras först från det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Läs mer