Bokföringsbyrå och ansvar.

En bokföringsbyrå arbetsuppgifter är att utföra redovisningsarbete åt företag. De flesta uppdragen gäller löpande bokföring samt bokslut- och årsedovisningsarbete.

Bara för att man har anlitat en bokföringsbyrå innebär det inte att man inte har ansvar för redovisningen.
Bokföringsbyrån måste naturligtvis följa rådande lagstiftning och ”god redovisningssed ” därutöver har företaget som anlitat en redovisningsbyrå det övergripande ansvaret.

Begreppet god redovisningssed innebär att redovisningen skall vara enligt normsystemet REKO och lätt att tolka. God redovisningssed är en rättslig standard för hur redovisningen skall upprättas.

Reko normsystem består av 12 regler som tagits fram för att göra det så lätt som möjligt att förstå bokföringen och redovisningen i alla steg.

För att kalla sig för Bokföringsbyrå behöver man ej uppfylla några formella krav. När man anlitar en bokföringsbyrå så är det viktigt att skaffa sig en uppfattning av hur seriös bokföringsbyrån är. En bokföringsbyrå som varit igång många år och har en stabil kundstock kan kännas tryggt.

Utöver de arbetsuppgifter som nämnts ovan så är det vanligt att bokföringsbyråer även gör bolagsbildningar och erbjuder skatterådgivning samt andra tjänster som ej direkt har med redovisning att göra.