Hållbarhet

Att arbeta med företagets hållbarhet är många gånger snårigt och tidsödande. Nu har företaget Pure Act lanserat en plattform  som gör det enkelt och smidigt. Med plattformen kan man på ett överskådligt sätt systematisera hållbarhetsarbetet och kommunicera hållbara framsteg. Vi har granskat plattformens gränssnitt samt dess funktioner och kan starkt rekommendera plattformen.  Hållbarhetsarbetet blir både roligt och kostnadseffektivt.
Pure Act hållbarhet