Årsredovisning

Ring 08-759 00 01

Vi är proffs på bokslut och årsredovisningar.

Viktigt.

Alla aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.
Detta gäller även aktiebolag som inte har revisor eller inte har
bedrivit någon verksamhet.
Om aktiebolaget har krav på revision skall även en revisions-
berättelse bifogas.
Årsredovisningen skall lämnas in i tid till Bolagsverket
vid försening tillkommer förseningsavgift.
Man kan ej få uppskov med årsredovisningen.

Kom ihåg!

  • Bestyrk kopior.
  • Skicka in i tid.
  • Fastställelseintyg.
  • Förvaltningsberättelse.
  • Resultaträkning.
  • Balansräkning.
  • Noter.
  • Kassaflödesanalys, större aktiebolag.

Länk till Bolagsverket

Tider

Räkenskapsårets slut /senast inlämning
30 april 2019 måndagen den 2 december 2019
31 maj 2019 torsdagen den 2 januari 2020
30 juni 2019 fredagen den 31 januari 2020
31 juli 2019 måndagen den 2 mars 2020
31 augusti 2019 tisdagen den 31 mars 2020
30 september 2019 torsdagen den 30 april 2020
31 oktober 2019 måndagen den 1 juni 2020
30 november 2019 tisdagen den 30 juni 2020
31 december 2019 fredagen den 31 juli 2020
31 januari 2020 måndagen den 31 augusti 2020

Tips!

Det vanligaste är att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret detta gör att vi stundtals har hög arbetsbelastning med årsredovisningarna. Det händer att vi måste tacka nej till uppdrag.
Om man skall starta ett företag så kan det vara bra att välja ett brutet räkenskapsår för att få sin årsredovisning gjord då inte arbetsbelastningen är så hög.

Krångligt?

Låt oss ta hand om bokslutet och årsredovisningen. Vi hår lång erfarenhet och jobbar effektivt och levererar korrekta årsredovisningar.

Välkommen!