Moms inte längre i inkomstdeklarationen!

Möjligheten att deklarera moms i inkomstdeklarationen en gång per år HAR UPPHÖRT. Istället ska redovisning göras i en momsdeklaration.

Vilka perioder kan man redovisa?
Det finns tre redovisningsperioder;

Kalendermånad om beskattningsunderlaget beräknas överstiga 40 miljoner kr för beskattningsåret. Kalenderkvartal om beskattningsunderlaget beräknas uppgå till högst 40 miljon kr för beskattningsåret. Och slutligen redovisningsperioden blir ett beskattningsår om underlaget beräknas understiga en miljon kr för beskattningsåret.

När ska man deklarera och betala?
Deklarationen ska lämnas så att den finns hos Skatteverket senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsperioden. Betalningen ska vara bokförd på Skatteverkets bankgirokonto samma dag. Har du tex. kvartalsredovisning skall moms för januari-mars vara deklarerad och inbetald senast den 12 maj.
Många mindre företag och enskilda näringsidkare har tidigare deklarerat moms i inkomstdeklarationen. Nu är det slut med det! Brukar du vanligtvis färdigställa allt fram på vårkanten så är det dags för en liten varning; redan den 26/2 skall momsen vara deklarerad och inbetald på skattekontot. Det gäller alltså om du ska deklarera moms för ett helt beskattningsår, då är det alltså senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång som gäller.