GDPR med Drottningholm

GDPR med
Drottningholm Redovisning AB

Enligt GDPR kommer Drottningholm Redovisning AB att agera som personuppgiftsbiträde till er som kund. Dels genom att vi lagrar era data såsom räkenskapsmaterial, dels om ni använder någon av våra molntjänster, eller genom att ni agerar som biträde om vi fjärrstyr er dator eller tar in filer från er för åtgärder i vår support. För att reglera våra åtaganden enligt GDPR behövs därför ett personuppgifts-biträdesavtal med er som kund.

Vanliga frågor och svar:

Är avtalet giltigt även fast jag inte skriver på det? Ja, GDPR har inget krav på att avtalen ska vara underskriven, en kryssyta räcker för att avtalet ska vara giltigt.

Får jag inget kvitto på att avtalet är mottaget? Ditt kvitto är den popup-ruta som kommer på skärmen efter att du skickat in avtalet.

Behöver  jag vara firmatecknare för att skriva under? Nej du kan som anställd skriva under avtalet om du genom din befattning har den ställningsfullmakt som ger behörighet att ingå avtalet.

    Godkänn personuppgiftsbiträdesansvar

    Klicka här för att läsa och ladda hem avtalet