Bokslut Bromma

Vi levererar bokslut för små och medelstora företag i Bromma.

Bokslut Bromma

Kontakta oss om du finns i Bromma och skall göra bokslut.

Många företag sköter bokföringen själva tills det blir dags för bokslut. Naturligtvis kan vi ta totalansvar för din ekonomiadministration.
Vi har noga koll på regelverket och arbetar för att företagets bokslut skall optimera lönsamheten för företaget. 
Vänd dig till oss så får du ett professionellt bokslut .


Inte bara bokslut

Behöver du hjälp med andra delar än bokslutet så hjälper vi dig gärna.

Vi tar gärna helhetsansvar för den ekonomiska administrationen.

Har du frågor inför bokslut och årsredovisning så hör av dig i god tid det underlättar.

Boka gärna ett möte så kan vi gå igenom dina räkenskaper och bokslutsdispositioner.


Om bokslut

Alla företag är skyldiga att upprätta bokslut.
Med bokslut avses genomgången och sammanställningen av bokföringen och med årsredovisning menar man det underlag som skickas Bolagsverket.

Den löpande bokföringen skall avslutas med ett bokslut för varje räkenskapsår. Bokslutets innehåll är balansräkning, resultaträkning och noter eller tilläggsupplysningar. En del företag upprättar också periodbokslut under räkenskapsåret.

Bokslutet kan vara en årsredovisning eller årsbokslut. Ekonomiska föreningar och aktiebolag skall alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer kan man upprätta årsredovisning eller årsbokslut. Det finns också förenklat årsbokslut. Hur bokslutet skall vara styrs även av ägarstruktur och storlek.

Välkommen!